Парціальна програма гуртка для дітей дошкільного віку "Азалія"

Автори:
Вайнер Олена Вікторівна, завідувач,
Болотова Оксана Миколаївна, вихователь-методист,
Красніцька-Луцька Людмила Мар`янівна, керівник гуртка

Схвалено на засіданні науково-методичної ради КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"

За рішенням науково-методичної ради КНЗ КОР Київський обласний інститут програма

 • рекомендована до масового використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти в Київській області;
 • занесена до Анотованого каталогу обласної виставки "освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педгогічні ідеї та технології".«Світ у картинах художників»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
до альбому розвивальних завдань для дітей 4-го року життя

/Files/images/2020_2021/svit-m-4-1-1-e1597754265436.jpg Авторський колектив:

 • Людмила Шелестова,
 • Валентина Семизорова,
 • Олена Вайнер,
 • Оксана Болотова,
 • Оксана Поліщук,
 • Наталія Кунгурова,
 • Олександра Польська,
 • Наталія Дмитренко

Схвалено до використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти Київської області та рекомендовано до друку науково-методичною радою КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (протокол №2 від 26.03.2020)«Світ у картинах художників»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКдо альбому розвивальних завдань для дітей 5-го року життя

/Files/images/2020_2021/svit-m-5-1.jpg Авторський колектив:

 • Людмила Шелестова,
 • Валентина Семизорова,
 • Олена Вайнер,
 • Оксана Болотова,
 • Оксана Поліщук,
 • Наталія Кунгурова,
 • Олександра Польська,
 • Наталія Дмитренко

Схвалено до використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти Київської області та рекомендовано до друку науково-методичною радою КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (протокол №2 від 26.03.2020)Моніторинг якості дошкільної освіти
Молодший дошкільний вік

/Files/images/моніторинг.jpg Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу Болотова О.М., Вайнер О.В. у складі авторського колективу є співавторами методичного посібника видавництва "Шкільний світ" "Якість дошкільної освіти: організація та проведення моніторингу рівня компетентності дітей дошкільного віку"


Моніторинг якості дошкільної освіти
Ранній вік

/Files/images/in..jpg Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу Болотова О.М., Вайнер О.В. у складі авторського колективу є співавторами методичного посібника видавництва «Шкільний світ» «Якість дошкільної освіти: організація та проведення моніторингу рівня компетентності дітей дошкільного віку».

Моніторингове дослідження досягнень дітей дошкільного віку дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини й порівняти досягнуті результати з очікуваними, що необхідно для забезпечення ефективної роботи з дітьми.

Запропоновані у посібнику показники компетентності відповідають вимогам програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" і збігаються з показниками компетентності, визначеними наприкінці кожної освітньої лінії. Також педагогічні працівники можуть скористатися діагностичним інструментарієм.Методичні рекомендації для вихователів закладів дошкільної освіти
«Використання творчо-розвивальних технологій в екологічній освіті дітей дошкільного віку»

(Автори: вихователь-методист Болотова О.М., вихователь Царенко В.М.).

/Files/images/12.jpg У методичних рекомендаціях розкрито найефективніші форми організації екологічного виховання дошкільників.

Педагогами представлена система роботи, яка сприяє якісному виконанню всіх завдань з екологічного виховання дітей дошкільного віку, відповідає програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та основним поло­женням Базового компонента дошкільної освіти в Україні змістовної освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі».

Серед складових методичних рекомендацій представлено рекомендації для педагогів, тематичні проекти, конспекти занять, конспекти екскурсій, добірку дидактичних екологічних ігор. Методичні рекомендації не вичерпують всіх питань екологічного виховання дошкільників, але вони допоможуть вихователям закладів дошкільної освіти посіяти в дитячих душах зерна любові до всього живого, які проростуть бажанням і потребою творити добро та красу на рідній українській землі.

Схвалено науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області протокол №6 від 27.11.2018 року.Формування фінансово-економічної грамотності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності

/Files/images/124.jpg У 2018-2019 навчальному році узагальнено досвід роботи вихователя Дмитренко Наталії Анатоліївни з проблеми "Формування фінансово-економічної грамотності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності".

У досвіді вихователем розкрито особливості формування фінансово-економічної грамотності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності.

Педагогом представлена система роботи, яка сприяє якісному виконанню всіх завдань з економічного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку, та розвитку особистості, здатної орієнтуватися, діяти, творити в новому швидкозмінному суспільстві, адекватно викликам часу: соціально активної, життєво компетентної особистості, здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами.

Серед складових досвіду представлено тематичні проекти, конспекти занять, конспекти екскурсій, добірку дидактичних ігор, матеріали по роботі з батьками та педагогічними працівниками.Програма роботи гуртка з навчання дітей гри на музичних інструментах «Музичний дивограй»

/Files/images/титулка.jpg Авторський колектив
(Вайнер О.В., Василенко Г.В., Болотова О.М.)

(Схвалено науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області протокол №4 від 27.08.2018)

Програма роботи гуртка з навчання дітей гри на музичних інструментах «Музичний дивограй» являє собою систему занять і спільної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку. В програму включено музично - дидактичні ігри, пальчикові вправи, вправи на розвиток музичного слуху, ритмічного слуху, пам’яті.Навчально-методичний посібник до парціальної програми для дітей старшо­го дошкільного віку «Комп’ютерна грамота для малят»

/Files/images/Komp_gramota_metod_posibnyk.jpg Вийшов друком навчально-методичний посібник до парціальної програми для дітей старшо­го дошкільного віку «Комп’ютерна грамота для малят» (авт.: В. В. Семизорова, О. В. Вайнер, О. М. Болотова), схваленої для використання у закладах дошкільної освіти (лист ІМЗО від 04. 05. 2018 р. № 22.1/12-Г-236).

Навчально-методичний посібник спрямований на забез­печення ефективної взаємодії педагога з дітьми старшого дошкільного віку щодо формування основ комп’ютерної гра­мотності у дошкільників та їх готовності до життя в умовах розвиненого інформаційного суспільства. Його використання допоможе у реалізації завдань освітньої лінії «Комп’ютерна грамо­та» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти .

Посібник містить орієнтовні конспекти занять з формування основ комп’ютерної грамотності, розробки дидактичних ігор, художній матеріал та матеріал по роботі з батьками.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та альтернативних форм здобуття дошкільної освіти, батьків.Парціальна програма "Комп’ютерна грамота для малят"

В епоху інформаційних технологій ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування комп'ютером — важлива і перспективна для розвитку суспільства, його промисловості, науки, культури. Введення комп'ютерів у систему дидактичних засобів закладу дошкільної освіти є істотним чинником збагачення всебічного розвитку дитини. Тож маєте бажання цікаво організувати освітній процес та вивчати комп’ютерну грамоту з дітьми дошкільного віку?

/Files/images/Kompyuterna-gramota-dlya-malyat-Semyzorova-ISBN-978-966-944-054-9-Mandrivets-2018.jpg Програма з навчання дітей старшого дошкільного віку основам комп’ютерної грамоти «Комп’ютерна грамота для малят» допоможе під час організації освітньої діяльності та сприятиме реалізації завдань освітньої лінії «Комп’ютерна грамота» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

Даний посібник за рішенням комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти і науки України має висновок «Схвалено до використання в закладах дошкільної освіти» (протокол №2 від 23 квітня 2018 року). Лист ІМЗО від 04.05.2018 №22.1/12-Г-236.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та альтернативних форм здобуття дошкільної освіти, батьків.Світ у картинах художників

методичний посібник до альбому розвивальних завдань для дітей 5-7 років

/Files/images/metod_2.jpg Педагогічні працівники завідувач Олена Вайнер, вихователь-методист Оксана Болотова, вихователі Наталія Бурківська, Вікторія Царенко є співавторами методичного посібника, який допоможе педагогам в організації пізнання дітьми світу засобами живопису, ознайомить із особливостями роботи з альбомом розвивальних завдань для дітей 5-7 років "Світ у картинах художників" та з інноваційним досвідом використання живопису як засобу естетичного, мовленнєвого, творчого, емоційного розвитку дітей та джерела інформації про світ.Екологія дошкілля
Сталий розвиток

/Files/images/1 - 0003.jpg Завідувач дошкільного навчального закладу Олена Вайнер та вихователь-методист Оксана Болотова є співавторами методичного посібника "Екологія дошкілля. Сталий розвиток".Матеріали посібника допоможуть вихователям і батькам сформувати в дітей навичкисоціально, економічно й екологічно доцільної поведінки, що становлять суть такого напряму, освіти для сталого розвитку.
Я вчуся бути вихователем

/Files/images/1 - 0002.jpg Вихователь-методист Оксана Болотова є співавтором методичного посібника "Я вчуся бути вихователем". Пропонована книга містить практичні розробки педагогів дошкільної освіти м. Білої Церкви, що стануть у пригоді новопризначеному вихователю. У посібнику значну увагу приділено щоденним проблемам, із якими стикаються вихователі, зокрема: як організувати навчальне середовище, ігрову діяльність,різні види занять та як спланувати навчальний процес.Методична робота в ДНЗ

/Files/images/Методична робота - 0002.jpg Завідувач дошкільного навчального закладу Олена Вайнер та вихователь-методист Оксана Болотова є співавторами методичного посібника "Методична робота в ДНЗ" . У методичному посібнику подано матеріали для організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі, планування роботи методичних обєднань, матеріали до атестації вихователя, а також розробки практичних семінарів, тренінгів для роботи методистів із педагогічним колективом ДНЗ.Розвивальне читання для дошкільнят

/Files/images/m6.jpg Конспекти занять за посібником Л.В. Шелестової «Вчимося читати» (ч.2) 6 рік життя
Вихователь-методист Болотова О.М. є співавтором методичного посібника , де розміщено конспекти занять

 • «На полиці дружно в ряд різні іграшки стоять»,
 • «Подорож до країни мистецтва».


Розвивальне читання для дошкільнят

/Files/images/nzd1.jpg Конспекти занять за посібником Л.В. Шелестової "Вчимося читати" (ч.1)
4 рік життя
Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу Болотова О.М., Варварук Т.А., Дмитренко Н.А., Коваленко О.О., Костенко А.А., Кулинич О.В. у складі авторського колективу є співавторами методичного посібника, у якому розміщено календарне планування за авторською методикою Л.В. Шелестової "Вчимося читати", конспекти занять, розроблені відповідно до цього планування.
• "Планування роботи" (вихователь-методист Оксана Болотова);
• "Знайомство зі страусом Ему" (вихователь Тамара Варварук);
• "Із ведмедиком Барні" (вихователь Альона Костенко);
• "В гості лиска йде хвостата" (вихователь Наталія Дмитренко);
• "Збираємо грибочки" (вихователь Ольга Коваленко);
• "Сюрпризи від Катрусі" (вихователь Ольга Коваленко);
• "Чарівний м`яч з літерами" (вихователь Ольга Кулинич);Розвивальне читання для дошкільнятКонспекти занять за посібником Л.В. Шелестової "Вчимося читати" (ч.1) 5 рік життя

/Files/images/nzd2.jpg Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу Костенко А.А., Кулинич О.В. у складі авторського колективу є співавторами методичного посібника, у якому розміщено календарне планування за авторською методикою Л.В. Шелестової "Вчимося читати", конспекти занять, розроблені відповідно до цього планування.
• "Запрошення на виставку квітів" (вихователь Альона Костенко);
• "Незвичайний гість" (вихователь Ольга Кулинич).


Парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Азалія»

У 2014/2015 навчальному році розроблена педагогами Вайнер О.В., Болотовою О.М., Красніцькою-Луцик Л.М. парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Азалія». Парціальна програма схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, занесена до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Малятко-здоров’ятко»

/Files/images/nzd3.jpg У 2014/2015 навчальному році на засіданні науково-методичної ради науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради розглянута парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Малятко-здоров’ятко». Парціальну програму затверджено та занесено до міської картотеки передового педагогічного досвіду (протокол №6 від 25.11.2014 р.).Методичний посібник «Накази в ДНЗ»

/Files/images/nzd4.jpg

У 2014 році вийшов друком методичний посібник «Накази в ДНЗ», в якому детально розкрито питання управлінської діяльності у сферах збереження життя і здоров’я, медичного обслуговування та раціонального харчування дітей, організаційно-педагогічної роботи, теоретичної та фахової підготовки працівників, методичної роботи, співавтором якого є завідувач дошкільного навчального закладу Вайнер О.В..

Парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Комп’ютерна грамота для малят»

/Files/images/nzd5.jpg У 2013-2014 навчальному році розроблена педагогами Семизоровою В. В., Вайнер О.В., Болотовою О.М. парціальна програма гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Комп’ютерна грамота для малят». Парціальна програма схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, рекомендована до апробації у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 8 «Золотий півник» Білоцерківської міської ради протягом 2014/2015 навчального року, занесена до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».Досвід роботи музичного керівника Василенко Галини Володимирівни з теми «Розвиток вокально-хорових навичок дітей старшого дошкільного віку засобами здоров’язберігаючих художньо-педагогічних технологій»

/Files/images/nzd6.jpg У 2013/2014 навчальному році схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів досвід роботи музичного керівника Василенко Галини Володимирівни «Розвиток вокально-хорових навичок дітей старшого дошкільного віку засобами здоров’язберігаючих художньо-педагогічних технологій», представлено розробку на обласній виставці «Освіта Київщини», занесено видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми "Використання мультимедійних технологій в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу"

/Files/images/nzd7.jpg Автори: завідувач дошкільного навчального закладу Вайнер Олена Вікторівна; вихователь-методист Болотова Оксана Миколаївна; вихователі Головата Ірина Андріївна, Коваленко Ольга Олександрівна, Царенко Вікторія Миколаївна, Васильєва Надія Миколаївна.

Авторами представлено методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Використання мультимедійних технологій в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу» які забезпечать методичний супровід використання мультимедійних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.


Система роботи з морально-етичного виховання дітей старшого дошкільного віку: методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів.

/Files/images/nzd8.jpg Автори – педагоги дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради:
Вайнер Олена Вікторівна, завідувач;
Болотова Оксана Микполаївна, вихователь-методист,
Головата Ірина Андріївна, вихователь.
Рецензент: Педько Ольга Петрівна, старший викладач кафедри педагогічної майстерності КОІПОПК.
1. Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 24 жовтня 2013 року (протокол № 7) .
2. Рекомендовано методичні рекомендації до використання педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів Київської області.
3. Представлено матеріали на обласній виставці «Освіта Київщини».
4. Занесено методичні рекомендації до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».Досвід роботи вихователя Головатої І.А. "Система роботи з морально-етичного виховання з дітьми старшого дошкільного віку"

/Files/images/nzd9.jpg Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 28 лютого 2013 року (Протокол № 1).
У досвіді розкрито використання педагогом педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у роботі з дітьми дошкільного віку. Автор представляє систему роботи по морально-етичному вихованню з дітьми дошкільного віку з використанням педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, яка спрямована на формування моральних цінностей та ідеалів у дітей дошкільного віку.
Система роботи з морально-етичного виховання - результат творчого пошуку автора сучасних підходів до використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.
Методичні рекомендації з проблеми
"Організація предметно-розвивального середовища
у дошкільному навчальному закладі"

/Files/images/nzd10.jpg Методист НМЦ управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Семизорова Валентина Володимирівна,
завідувач дошкільного навчального закладу Вайнер Олена Вікторівна,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу Болотова Оксана Миколаївна
вихователь дошкільного навчального закладу
Васильєва Надія Олександрівна
Методичні рекомендації містять:
1. Проект створення предметно-розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.
2. Методичні рекомендації щодо створення предметно-розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.
3. Методичні рекомендації для вихователів дітей молодшого дошкільного віку щодо створення предметно-розвивального середовища.
4. Пам`ятка для педагогів.
5. Проект предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку.
6. Фотоматеріали.
Методичні рекомендації схвалено науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради протокол №6 від 27.12.2011 року.Працюємо
за Базовою програмою розвитку
дитини дошкільного віку «Я у Світі»
методичний посібник

/Files/images/nzd11.jpg Працюємо за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/ Абдулова О. В., Болотова О.М., Бурківська Н.М., Василенко Г.В., Васильєва Н.О., Гурт Л.І., Головата І.А., Кірюшкіна Ю. М., Кравченко І.О., Кравчук Т.І., Царенко В.М., Ярмоленко Л.А.,; за заг. ред. О.В. Вайнер, – Біла Церква – 118 с.
Методичний посібник «Працюємо за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»» розглянуто на засіданні науково-методичної ради НМЦ 27.12.2011 року, протокол № 6, схвалено і занесено до картотеки перспективного педагогічного досвіду, розглянуто на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК 22.03.2012р., схвалено, рекомендовано до використання в освітньо-виховному процесі дошкільних навчальних закладів та занесено до Анотованого каталогу ХІV обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».
Посібник укладено відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» і спрямований на модернізацію змісту дошкільної освіти.Формування мовленнєвої компетентності
дітей старшого дошкільного віку
методичний посібник

/Files/images/nzd12.jpg Вайнер О.В. , Болотова О.М., Ярмоленко Л.А..
Розглянуто на засіданні науково-методичної ради НМЦ 27.12.2011 року, протокол № 6, схвалено і занесено до картотеки перспективного педагогічного досвіду; розглянуто на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК 22.03.2012р., схвалено, рекомендовано до використання в освітньо-виховному процесі дошкільних навчальних закладів, рекомендовано до друку та занесено до Анотованого каталогу ХІV обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».
Матеріали, представлені у методичному посібнику є системою роботи по мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку.
Посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної. У теоретичній частині подано характеристику комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини старшого дошкільного віку та опис застосування методу проектів у формуванні комунікативно-мовленнєвої компетентності.
Практична частина - це тематичні проекти, конспекти ранкових зустрічей, що передбачають різноманітні прийоми корекції розвитку мовлення та формування комунікативних умінь. Основне завдання запропонованих матеріалів полягає у тому, щоб надати практичну допомогу педагогам у формуванні мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку.
Посібник укладено відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» і спрямований на модернізацію змісту дошкільної освіти.
Для вчителів-логопедів, вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків.Методичний посібник «Екологічний дивограй»

/Files/images/nzd14.jpg Екологічний дивограй /Укл. О.С. Пастушенко, В.М. Царенко,
Л.Г. Красуля; За заг. ред. О.В. Вайнер . – Біла Церква. – 58с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (протокол №2 від 10.10.2006р.)
Рецензент: В.В. Семизорова – методист науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
Авторами збірки висвітлено ідею формування екологічної культури дитини в гармонії її відносин з природою. Розкриті шляхи, форми та методи, що сприяють успішному формуванню екологічного світорозуміння і екологічної вихованості малюків.
Даний посібник не вичерпує всіх питань екологічного виховання дітей, але він допоможе вихователям дошкільних закладів посіяти в дитячих душах зерна любові до всього живого, які проростуть бажанням і потребою творити добро і красу на рідній землі незалежної України.
Методичні розробки рекомендовано для творчого використання у роботі з дітьми дошкільного віку.Авторська програма гуртка «Азалія»


/Files/images/nzd13.jpg «… Програма цікава, приємна, не загружена надзавданнями, доступна, не дивлячись на деяку строкатість і багатогранність цілісна. Відповідність рівня складності завдань психофізичному розвитку дітей дошкільного віку говорить про великий педагогічний досвід автора. Кожне наступне заняття гармонійно доповнює знання та навички попереднього, обережно, але впевнено нарощуючи складність, насиченість свого змісту…»
Член спілки художників України, майстер декоративно-вжиткового мистецтва, викладач
Уманського педагогічного університету ім.. П. Тичини.

В. Вовченко.
Методичний посібник «Ранкова зустріч скликає друзів»

/Files/images/nzd15.jpg Укладачі: Кравчук Т.І., Царенко В.М.,Головата І.А., Ярмоленко Л.А.,
Кірюшкіна Ю. М.; за загальною редакцією О.В. Вайнер, О.М. Болотової
– Біла Церква – 85 с.

Схвалено науково-методичною радою управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (протокол №3 від 15.12.2009р.) та рекомендовано до друку науково-методичною радою КОІПОПК (протокол № 4 від 29.04.2010р.).
Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №8 «Золотий півник» представляє досвід практичної реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми «Крок за кроком».

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» орієнтує на впровадження цивілізованої системи дошкільної освіти, центром і метою якої є розвиток компетентної особистості, здатної жити в правовому, демократичному, гуманістичному суспільстві. Сприяти розвитку особистості, формуванню дитячого світогляду, елементарної системи цінностей, культури поведінки, моральних почуттів допоможе ранкова зустріч, яка запропонує дитині цікаву та корисну справу.
Педагогічні працівники ДНЗ №8 «Золотий півник» пропонують свій власний погляд на організацію навчальної діяльності дошкільнят, який ґрунтується на дванадцятирічному доволі успішному досвіді практичної роботи з дітьми.
Методичний посібник містить конспекти ранкових зустрічей з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Цікаві нестандартні розробки допоможуть вихователям організувати роботу щодо розв’язання цікавих та пізнавальних завдань із дотриманням усіх програмових вимог.
Запропоновані ранкові зустрічі складаються із збалансованих видів діяльності, які сприяють формуванню реалістичної картини світу та розширенню простору «Я». Під час ранкових зустрічей дошкільники мають змогу самостійно обирати вид діяльності, матеріал, зміст, партнерів, тематику для реалізації власного задуму. Це ознака сьогодення і майбутнього дошкільної освіти, позиція, на якій стоїть Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Посібник укладений відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» і спрямований на модернізацію змісту дошкільної освіти.
Методичні розробки рекомендовано для творчого використання у роботі з дітьми дошкільного віку.

В.В. Семизорова
Методист науково – методичного центру
управління освіти і науки Білоцерківської міської радиПРОГРАМА ГУРТКА «МИТЦІ ПІСОЧНОЇ КРАЇНИ»


/Files/images/nzd16.jpg Укладачі: Вайнер Олена Вікторівна завідувач ДНЗ № 8;
Болотова Оксана Миколаївна вихователь-методист ДНЗ№8;
Кірюшкіна Юлія Миколаївна вихователь ДНЗ №8.
Рецензент: Семизорова Валентина Володимирівна методист НМЦ
Використання методу сендплею в гуртковій роботі з дітьми сприяє формуванню ціннісного ставлення до навколишнього світу, віри у власні можливості, розвитку базових якостей особистості – самостійності, людяності, спостережливості, креативності.


Досвід роботи вихователя Кірюшкіної Юлії Миколаївни
«Використання методу сендплею в роботі з дітьми»

/Files/images/nzd17.jpg В досвіді розкрито використання методу сендплею в роботі з дітьми дошкільного віку.
Досвід роботи автора доводить, що використання ігор з піском в роботі з дітьми дошкільного віку сприяє розвитку та навчанню дошкільників, дозволяє передавати малюкам життєвий досвід і знання, відкривати разом з дітьми закони довкілля.
В досвіді розкрито напрямки роботи вихователя по використанню ігор з піском під час організації освітньо-виховного процесу.
Досвід містить матеріал, який розкриває новий підхід до використання ігор з піском в гуртковій роботі з дітьми дошкільного віку.


Досвід роботи вихователя Васильєвої Надії Олександрівни
«Сучасний підхід до пізнавального розвитку дітей раннього віку»

/Files/images/nzd19.jpg В досвіді розкрито шляхи, форми та методи , що сприяють пізнавальному розвитку дітей раннього віку.
Досвід роботи автора доводить ідею самоцінності перших років життя дитини як фундаменту формування її особистості, закладання основ компетентності, самостійності, творчості.
В досвіді розкрито напрямки роботи вихователя по практичній реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та програми «Крок за кроком».
В досвіді визначено раціональні підходи до планування та організації різних форм роботи з дітьми та батьками на основі взаємодоповнення і взаємозбагачення.Технологія
особистісно-орієнтованої дошкільної освіти
за програмою Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

/Files/images/nzd18.jpg В досвіді розкрито напрямки роботи педколективу дошкільного навчального закладу №8 «Золотий півник» за програмою «Крок за кроком» та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; як виконуються основні компоненти програми: індивідуальний підхід до навчання і виховання дітей; організація центрів діяльності; активне залучення родини.
Педагогічними працівниками висвітлено основні питання організації життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах особистісно-орієнтованої педагогічної технології, узагальнено здобутки педагогічного колективу.
Педагоги пропонують власну модель впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес, які сприяють реалізації завдань, визначених Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Досвід роботи ДНЗ №8 – результат дванадцятирічної роботи за програмою «Крок за кроком». Педагогічний колектив презентує авторську систему організації навчально-виховного процесу, практичні доробки та досвід впровадження в практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».Кiлькiсть переглядiв: 2193

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.