«КРОК ЗА КРОКОМ»

За сьогоднішніх реалій життя постала необхідність переглянути пріоритети виховання людини, а передовсім - оцінити виховні можливості нинішнього соціального середовища.

Дошкільний навчальний заклад - найперше суспільне середовище дитини, основне призначення якого - соціальна адаптація до умов життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, виховання ціннісного ставлення до навколишнього, природи, самої себе.

Програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» є програмою для дітей та їх сімей, в якій значна увага звертається на вивчення та застосування на практиці принципів демократії, що сприяє перетворенню дітей в активних членів демократичного суспільства.

В основі програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» лежить тверда віра у принципи демократії. Її метою (як і програми дошкільного навчання) є перетворення дітей в активних громадян, які поважають і цінують надбання та принципи демократії. Вихователі навчають дітей робити вибір і нести персональну відповідальність за свій вибір.

У програмі велика увага приділяється розвитку таких рис, як взаємна повага й відповідальність між дітьми та дорослими, чесність, турбота про інших, старанність. Для цього вихователі при спілкуванні з дітьми мають цілеспрямовано моделювати таку поведінку. Наведені вище риси є свого роду підґрунтям для подальшого формування характеру дітей.

Основна мета програми - упровадження цінностей і принципів демократії в навчальний процес дітей віком від народження до 12-ти років.

Програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» знайшла відгук у ряді державних документів, а саме: у Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» (Київ, 1994); Концепції дошкільного виховання в Україні (Київ, 1993); Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (Київ, 1998), які визначають стратегію розвитку сучасної освіти. Педагогічну громадськість України зацікавили ідеї програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», які є співзвучними з ідеями вітчизняних освітянських документів, а саме: індивідуальний підхід до навчання й виховання дитини, забезпечення права вибору діяльності за інтересами та потребами, розвиток нового типу стосунків закладів освіти та сім'ї на основі партнерства, принципи гуманізації, природовідповідності, інтегративності, конструктивізму й науковості.

Упродовж всього життя незалежно від того, де вони живуть. сьогоднішні діти будуть зустрічатися зі змінами: соціальними, політичними, в оточенні, в науці, технологіях, й в промисловості, що впливатимуть на ринок праці. Швидкі зміни, що відбуваються в навколишньому світі сьогодні, зумовлюють необхідність розвивати в дітях бажання вчитися протягом всього свого життя.

Для того, щоб розвинути в дітей внутрішній стимул до навчання, програма «Крок за кроком» закладає фундамент для формування світогляду, знань і вмінь, що є життєво необхідними для подолання проблем сьогодення.

Програма виявляє, оцінює та стимулює розвиток рис характеру, вкрай потрібних в умовах швидких змін. Серед них є здатність до:

 • сприйняття змін і пристосування до них;
 • критичного мислення та правильного вибору;
 • виявлення та успішного розв'язання проблем;
 • творчості, уяви й винахідливості;
 • піклування про інтереси колективу, країни та довкілля.

Програма «Крок за кроком» є унікальною програмою для дітей дошкільного віку та їх сімей. Навчальні плани інтегрують в собі дослідження, що ґрунтуються на практиці освіти малих дітей, і обов'язкову роботу з сім'ями та громадськістю для індивідуалізації занять з кожною дитиною. Ця програма задовольняє особливі потреби кожної дитини, враховуючи різноманітні традиції.

Деякі особливості притаманні усім групам програми. Це спеціальна увага до:

 • індивідуального підходу до кожної дитини в навчальних заняттях;
 • допомога дитині в її виборі запланованих видів і центрів діяльності;
  участі сім'ї.

Програма «Крок за кроком» ґрунтується на розумінні того, що діти найкраще розвиваються, якщо вони внутрішньо готові до навчання і активно задіяні в процесі свого навчання.

Ретельно сплановане оточення заохочує дітей до дослідження, експериментування і творчості. Вихователі мають добре уявлення про розвиток дитини. Вони створюють умови та забезпечують матеріали для навчання. Роль вихователів полягає у визначенні відповідної мети для кожної окремої дитини і для групи в цілому, позитивній реакції на інтереси дітей, повазі до особистісних сильних і слабких сторін кожної дитини, підтримці природної поведінки малої дитини, та стимулюванні партнерського навчання.

Програма «Крок за кроком» використовує розвитковий підхід до навчання дошкільників.

Розвиткова перспектива створює основу для розуміння й поваги до природного розвитку малої дитини. Вона містить в собі ідеї, що малі діти:

 • є активними учнями, які постійно засвоюють нову інформацію про навколишній світ через ігри;
 • проходять передбачувані етапи розвитку;
 • залежать від інших в емоційному та пізнавальному розвитку через суспільні взаємодії;
 • є унікальними індивідуальностями, які ростуть і розвиваються з різною швидкістю.

Розвитковий підхід ґрунтується перш за все на теоріях Жана П'яже, Еріка Еріксона, Л.С. Виготського та інших.

Концепція програми «Крок за кроком» з самого початку не сприймається як щось зовсім незвичне та незнайоме. Проблеми індивідуально-особистісного, розвивального навчання, педагогіки співробітництва, гуманістичні підходи в роботі з дітьми порушились в нашій країні давно, але як окремі питання. А програма «Крок за кроком» пропонує їх комплексне розв'язання.

«У програмі велика увага приділяється різним системам розвитку особистості - творчості, уяві, критичного мислення тощо. В центрі навчального процесу знаходиться дитина, яка може зробити самостійний вибір. ... таким чином, розвивальне середовище індивідуалізується, скеровується на задоволення потреб та інтересів кожної дитини!», - висловила свою думку Олена Анатоліївна Копейкіна, завідувач відділом дошкільного виховання Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти і науки України. На думку Олени Василівни Проскури, старшого наукового співробітника Інституту психології ім. Г.С. Костюка, кандидата психологічних наук: «Програма розрахована на людей, які вирішили присвятити себе вихованню маленьких дітей. Як випливає зі змісту, ці люди - педагоги, батьки, - мають добре серце, душевну готовність до такої роботи і високий рівень освіти і культури. Самою сильною стороною програми є постійна увага до особистості дитини, до її потреб, проблем, до чинників, які найбільш відповідні при організації догляду та виховання дітей.»

Позитивна оцінка програми «Крок за кроком» зумовлена спрямованістю на утвердження її демократичних цінностей, які набувають усе більшого визнання в вітчизняній освіті. Адже відсутність в Україні конкретних гуманістичних технологій утруднює реалізацію нової мети освіти на практиці.

Тому програма «Крок за кроком», яка акумулює прогресивні теоретичні і практичні напрацювання вчених з усього світу, має неабиякий резонанс в Україні і полегшує шлях реформування освіти і перехід до особистісно-орієнтованої моделі.

Вивчення результативності роботи за програмою «Крок за кроком» підтвердило її позитивний вплив на загальний розвиток особистості, водночас - на засвоєння базових знань, умінь і навичок окреслених державними програмами України.

Освіта є провідною проблемою, яка має розв'язуватися на засадах демократичного суспільства. Програма «Крок за кроком» одна з моделей освіти для майбутніх поколінь, які житимуть у відкритому суспільстві. В її основі лежать найважливіші принципи: бути активним громадянином, уміти адаптуватися в суспільстві, робити вибір і відповідати за нього.

Основа програми «Крок за кроком» - гуманістичний підхід до освіти дітей, побудований на засадах гуманістичної психології і педагогіки, який передбачає повагу до особистості дитини, підкреслення її унікальності, схвалення, заохочення, свободу вибору. З принципом гуманізації тісно пов`язаний принцип природовідповідності - дитина згідно концепції програми є центром навчального процесу.

Отже, філософія програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», її головні принципи та педагогічні підходи відповідають вимогам сучасної методології, де особлива увага звертається на залучення сім'ї до процесу навчання й виховання дітей, використання методик, які сприяють усебічному розвитку дітей природним шляхом, індивідуальний підхід до кожного учня, коли центральною фігурою педагогічного процесу є дитина, використання центрів діяльності та викладання тематичних концепцій, постійне підвищення кваліфікації вчителів і забезпечення технічної підтримки їхньої діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 1094

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.