Організація роботи дітей в центрах діяльності

/Files/images/сd 1.JPG Дошкільник і його життя є самоцінним, бо дитинство неповторне, отже необхідно дбати не про підготовку дитини до майбутнього життя, школи тощо, а про життя, яке дитина проживає сьогодні. Тому наші педагоги і використовують ті засоби та методи навчання і виховання, які є найбільш близькими природі дитини дошкільного віку та займають провідне місце у її житті. Одне з найважливіших місць у розвитку творчо-активної особистості ми відводимо грі. Ігрова діяльність, як основна діяльність, тісно пов'язана із розвитком особистості дошкільника, вона обумовлює важливі зміни в психічних процесах особистості дитини, яка розвивається. У грі є всі необхідні умови для виявлення життєвої позиції дитини. Для малих дітей гра є навчанням, а навчання - грою і на нашу думку, одне від одного не повинно відділятися. Заохочення дітей до гри сприяє природному розвитку вмінь, знань та навичок дітей.

Ми використовуємо гру як основу освіти, розміщуючи відповідні привабливі матеріали в центрах діяльності. Центри діяльності - це центри, де згруповані навчальні матеріали та обладнання, які сприяють іграм та заняттям дітей. Центри діяльності пропонують різноманітні матеріали, щоб діти могли їх творчо використовувати. Вихователі ретельно підбирають матеріали, розташовують їх на полицях так, щоб легко можна було користуватися дітям. Вони заохочують дітей до самостійної роботи з матеріалами. Центри діяльності в групах розміщені за певними ознаками: шумні центри відділені від спокійних, щоб під час ігор діти не заважали один одному. Діти також навчаються один в одного і центри діяльності та робота в малих групах забезпечують їх можливостями природної співпраці. Це дає їм можливість вирішувати проблеми, приймати рішення, практикуватися в самовияві, вивчати відмінності, ставати самостійними та вчитися у своїх ровесників. Центри діяльності стали лабораторіями для навчання, ініційованого дітьми, через гру та взаємодію з матеріалами. Дітям дозволяють обирати матеріали та користуватися ними так, як вони самі того хочуть.

Програма «Крок за кроком» створює можливості для того, щоб діти робили вибір з усього обладнання групи. Кожна групова кімната має декілька центрів діяльності, в яких міститься багато різноманітних матеріалів для використання, дослідження й ігор. Центри діяльності для різних груп можуть бути різними, але основними центрами, які створені вихователями у групах нашого дошкільного закладу є:

 • центр мистецької діяльності,
 • центр гри з блоками,
 • центр приготування їжі,
 • центр сюжетно-рольових ігор та драматизації,
 • центр навчання грамоти,
 • центр математики / маніпулятивних ігор,
 • центр музики,
 • центр гри на свіжому повітрі,
 • центр гри з піском та водою,
 • дослідницько-природознавчий центр.

Чому ми використовуємо центри діяльності:

 • діти мають можливість працювати в різних групах;
 • вони є активними учасниками освітньо-виховного процесу;
 • діти приймають рішення;
 • вчаться відповідальності;
 • підсилити індивідуальне навчання;
 • сприяти самонавчанню;
 • є можливість отримувати більше інформації;
 • дошкільнята вчаться враховувати інтереси інших;
 • є можливість використовувати різні навчальні стилі;
 • можливість спільної праці дітей;
 • розвивати мовні здібності;
 • краще використовувати матеріали.

Використання центрів діяльності дає можливість більш індивідуалізувати навчання дітей. Адже індивідуалізація навчально-виховного процесу - є основою особистісно-орієнтованої дошкільної освіти. Центри діяльності дають дітям змогу індивідуалізувати заняття для самих себе, виходячи зі своїх вмінь та інтересів. Наприклад, у центрі мистецької діяльності одна дитина рве папір, тоді як інша користується ножицями для того, щоб вирізати складну фігуру. В центрі маніпулятивних ігор одна дитина обирає мозаїку з чотирьох елементів, а інша - коробку з двадцятьма п'ятьма елементами гри «склади малюнок». Вихователь спостерігає за дітьми й фіксує їх рівень розвитку. З часом він дає дітям складніші матеріали або, якщо це потрібно, надає більш безпосередню допомогу у формуванні необхідних вмінь.

/Files/images/cd 2.JPG Центр гри з блоками містить кубики різного розміру й форми для створення уявних або пізнаваних форм, наприклад: будинки, міста, ферми, зоопарки. Діти вивчають багато різних речей, будуючи конст­рукції з блоків. Розширюються математичні навички, розвивається мислення, покращується вміння розв'язувати соціальні проблеми. При цьому використовується творчість, розвивається уява, увага, здатність до концентрації. І вихователі, і діти можуть багато чого додати до цього центру, напри­клад: автомобілі, легкові та вантажні, звірів, людей, літаки, клаптики тканини.

/Files/images/cd 3.JPG Центр мистецької діяльності заохочує дітей до розвитку й викорис­тання їх власної творчості та отримання задоволення від користуван­ня новими матеріалами і тактильних відчуттів. До матеріалів у цьому центрі можуть належати: фарби, папір, ножиці, фломастери, різноко­льорова крейда, тканина і шматочки різної сировини для склеювання й ліплення. Можна додати у центр мистецької діяльності природних матеріалів, в тому числі: дерево, листя й пісок. Цей центр стимулює розвиток творчості, вербального і невербального спілкування, са­мосвідомості, малої та великої моторики й інтелектуальних вмінь.

/Files/images/cd 5.JPG Центр приготування їжі є особливим центром, де діти вив­чають: певні сторони природознавства, смакують нові стра­ви, вживають ту їжу, яку вони приготують, та розвивається розуміння таких математичних понять, як вимірювання.

Спільне приготування їжі дає можливості для соціального спілкування дітей, вчить їх ділити­ся один з одним і працювати з напарником. Навчаючи готувати їжу, можна подати дітям багато основних понять. Вихователі обговорюють колір, кількість, форму, смак і природу речей. Готування їжі є для дітей реальним, взятим із життя заняттям.

/Files/images/cd 6.JPG Центр сюжетно-рольових ігор та драматизації пропонує дітям різно­манітний одяг та інший реквізит, що заохочує дітей розігрувати те, що во­ни бачать у своєму житті, допомагає розуміти світ і пробувати в ньому різні ролі. Предмети в цьому центрі підбираються вихователями. Протягом одного тижня вони можуть додавати сюди предмети для миття, іншим ра­зом це будуть речі для того, щоб гратися в космонавтів або циркових ак­торів; також це може бути набір предметів для догляду за тваринами. Вибір предметів залежить від тих інтересів, які виявляють діти.

/Files/images/cd 7.JPG Центр навчання грамоти містить книжки і матеріали для вироблення на­вичок слухання й письма. Цей куточок має бути тихим, де діти можуть переглядати книжки, читати один одному або вихователь чи хтось із батьків-добровольців читатиме їм. Література в дошкільному закладі про­грами „Крок за кроком" використовується впродовж: всього дня. Дітям пропонується створювати свої власні книжки та вигадувати, розігрувати і слухати оповідання.

/Files/images/cd 8.JPG Центр математики / маніпулятивних ігор містить матеріали, які діти можуть брати окре­мо і складати їх, наприклад ігри „склади малюнок" і малі кубики. У цьому центрі є також ігри, які допомагають дітям вчитися співставляти й з'єднувати, рахувати й розкладати за категоріями; створювати свої власні ігри і розвивати навички мовлення. Заняття в цьому центрі допомагають дітям розвивати свої інтелекту­альні здібності, малу моторику і координацію очей та рук. Тут також розвиваються суспільні навички у спільній роботі, обговоренні та розв'язанні проблем.

Музика може використовуватись протягом усього дня для об'єднан­ня занять. Співи, рухи, танці, музичні інструменти або тихе слухан­ня музики привносять елемент прекрасного у денну програму. Му­зика підсилює почуття, вчить ритму, лічбі та мовним структурам, зміцнює малу і велику моторику і дає простір для творчості.

Заняття на свіжому повітрі є критичною частиною, денного розкладу. Все, що буде вивчене і викладене у групі, може робитися і надворі. Діти можуть розвивати соціальні навички, пізнавати природу і розвивати свої знання з математики. Вони також вчаться користуватися своєю ма­лою і великою моторикою під час ігор на свіжому повітрі. Творчість ви­являється під час театральних ігор та групових занять. На свіжому повітрі можуть відбуватися такі заняття, як готування і споживання їжі, догляд за садовими рослинами, малювання, постановка театральних сценок, ігри зі сніжками та глиною, стрибки через калюжі. Екскурсії до таких закладів у мікрорайоні, як магазин або пожежна частина, є безпосередніми навчальними заняттями для дітей. Заняття на свіжому повітрі забезпечують багато можливостей для того, щоб діти вивчали навколишній світ і допомагають їм зрозуміти, як вони мають увійти в цей світ. Заняття на свіжому повітрі розглядаються як продовження занять у груповій кімнаті, а тому їх потрібно планувати так само ретельно, як і заняття в групі.

/Files/images/cd 9.JPG Центр гри з піском та водою — як у приміщенні, біля столу для таких ігор, так і надворі, в пісочниці або басейні — відіграє велику роль у на­вчанні дітей. Цей центр надає дітям безліч можливостей для реалізації своїх уявлень. Користуючись цими матеріалами, діти творять, думають і спілкуються між собою. Вони використовують свою велику і малу моторику. У цьому центрі використовуються лопатки, сита, лійки, черпаки. Тут розвиваються математичні поняття, наукові ідеї та творчість.

/Files/images/cd 10.JPG Дослідницько-природознавчий центр може використовуватися для прямого задоволення цікавості дітей до явищ природи і знайдених фізичних об'єктів. Вихователь може обладнати місце в груповій кімнаті для демонстрації та використання цих захоплюючих «ціннос­тей». Такий центр діяльності часто може змінюватися відповідно до зміни інтересів, пори року чи тематичних занять. Через матеріали цьо­го центру можна знайомити дітей з такими фізичними властивостями тіл, як магнетизм, вологість, закон гравітації тощо.

Навчання відбувається на основі досягнень природничих наук, коли діти досліджують навколишній світ: дерева, рослини, тварини. Роль вихователя полягає в підсиленні науко­вого процесу.

Матеріали з різних центрів можуть переміщуватися від одного центру до іншого. На­приклад, діти можуть перенести іграшкових тварин зі столу для іграшок до центру гри з блоками, коли вони будують зоопарк і потребують тварин, щоб помістити їх у вольєри. Вихователі змінюють матеріали в центрах діяльності протягом всього року, відповідно до інтересів і рівня розвитку дітей. Додаткові види діяльності можуть мінятися місцями в груповій кімнаті або доповнюватися, якщо дозволяє наявний простір. Такими можуть бу­ти, наприклад приготування їжі, робота з деревом, тематичні заняття та особливі події.

Вихователі відповідають за створення відповідного розвивального середовища, заохо­чення до спілкування, задоволення допитливості та спостережливості таким чином, щоб можна було адаптувати види діяльності до дитячих потреб, що змінюються. Індивіду­альні та групові (у малих групах) навчальні заняття плануються протягом всього тижня для того, щоб зосередитися на спеціальних навчальних завданнях, визначених виховате­лями й батьками. Коли сім'ї приходять до групи, яка працює за програмою «Крок за кро­ком», вони відчувають розвиток пізнавальної активності дітей, збільшення запасу знань, що проявляється в розмовах дітей, спілкуванні, вправах, виборі видів діяльності, вироб­ленні вмінь, необхідних для розвитку як продуктивних, так і творчих членів суспільства.

ДНЗ Півник Організація роботи в центрах діяльності

Кiлькiсть переглядiв: 411

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.