Атестація у закладі дошкільної освіти

Роль атестації в особистісному, професійному зростанні педагога, а отже, і в сучасному освітньому процесі, неможливо переоцінити. Адже виконати освітні завдання, враховуючи позиції та очікування суспільства і родини, під силу лише творчому педагогу, який самостійно здійснює вибір, використовує ефективні педагогічні технології, створює сприятливі умови для розвитку особистості кожного вихованця, долучає батьків до спільного розв'язання важливих проблем організації життєдіяльності дітей тощо.
Основний напрямок реформування освітньої галузі на сучасному етапі - створення умов для задоволення освітніх і професійних потреб особистості, постійного самовдосконалення, усвідомлення необхідності навчатися протягом
життя, а також її реалізація.
Однією із форм, що, з одного боку, спонукає до самовдосконалення педагога, а з іншого - дозволяє відслідкувати рівень та результати підвищення професійної майстерності педагога, є його атестація. Атестація педагогічних працівників в нашому дошкільному навчальному закладі – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
В нашому дошкільному навчальному закладі - атестація - це багатогранний процес, який може розглядатися і як автономне явище, адже проходження атестації є обов'язковим, відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 «Про дошкільну освіту» та Типового поло¬ження про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року за № 930), і як складова час¬тина менеджменту освітньої галузі.

Законодавчі та нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників

  1. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р.№ 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р, (стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»)
  2. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р. (стаття ЗО «Атестація педагогічних працівників»)
  3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14грудня 2010р.за № 1255/18550
  4. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 13 січня 2005 р. № 9
  5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визна¬чення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р, № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. №754/11034
  6. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань організації проведення атестації педагогічних працівників» від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482
  7. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706
  8. Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» від 16 березня 2009р. № 1/9-165


Практичне проведення атестації педпрацівників урегульоване
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, в якому визначені види атестації та її періодичність, порядок проведення і реалізація рішень
атестаційної комісії.
Щороку підготовка до атестації педагогічних працівників у нашому дошкільному навчальному закладі розпочинається з ознайомлення колек-тиву з нормативними документами, що регламентують процес атеста¬ції педагогічних працівників. Дуже важливо, щоб результати атеста¬ції задовольнили як адміністрацію дошкільного закладу, так і педаго¬гів, які атестуються. А для цього всім учасникам атестаційного проце¬су необхідно добре знати свої права та обов'язки.
Згідно з пунктом 1 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педа¬гогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 (далі — Типове положення).

Детальніше...

Кiлькiсть переглядiв: 616

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.