Використання здоров’язберігаючих технологій з дітьми дошкільного віку

З метою оновлення змісту, забезпечення дітей якісною освітою в практику роботи впроваджуються інноваційні технології, прогресивні системи, різноманітні методики, програми, освітні моделі та форми навчання з фізичного виховання дошкільників. Сьогодення потребує визначення сукупності педагогічних прийомів, створення педагогічних технологій, які б не тільки зберігали, а й поліпшували здоров’я дітей.

Ефективним способом втілення освітніх технологій є інтеграція традиційних та інноваційних здоров’язберігаючих технологій в особистісно орієнтованій моделі навчання. Робота спрямована на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільника, має базуватися на визнанні можливостей дитячого віку, на створенні умов, які сприяють зміцненню здоров’я дітей.

В щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі технології. Більшість з них прості у застосуванні, викликають велику емоційну насолоду, а головне — мають ефективний комплексний вплив на процес формування здоров'я дітей.

Оздоровчі технології, що використовуються:

• сприяють удосконаленню функцій рівноваги та рухового контролю;

• сприяють зміцненню та розслабленню м'язів;

• використовуються для тренування серцево-судинної та дихальної систем.

Поняття «здоров'язберігаюча технологія» має узагальнений характер і передбачає комплексну систему впливу на дитину з погляду збереження її здоров'я та базову вимогу до вибору всіх освітніх технологій.

У сучасних дошкільних закладах здоров'язберігаючі технології набули широкого розповсюдження. Вихователі використовують казкотерапію, фітболгімнастику, пальчикову гімнастику, психогімнастику, дихальну гімнастику, кольоротерапію, різні види масажу (з використанням щіток, шишок, горішків, точковий, самомасаж), ігровий тренінг, авторські технології, урізноманітнюють роботу шляхом застосування нетрадиційного обладнання тощо. Проте часто спостерігається безсистемне та епізодичне їх використання, не забезпечується цілісність в організації здоров'язберігаючого простору, не завжди впровадженню технології передує діагностика стану здоров'я дітей та усвідомлення кінцевого результату, перспективи подальшого удосконалення.

Під час проектування здоров'язберігаючого середовища дошкільного навчального закладу необхідно забезпечити наступні педагогічні умови:

- розробка та затвердження здоров'язберігаючої концепції, формулювання стратегічних цілей та завдань;

- здійснення діагностики та моніторингу стану здоров'я дітей (особливу увагу слід приділити визначенню чітких критеріїв та показників),

- прилучення дітей до основ здорового способу життя, формування валеологіної компетентності;

- підвищення професійної компетентності педагогічного колективу в контексті здоров'язбережувальної діяльності, формування культури здоров'я,

- змістовна взаємодія всіх суб'єктів педагогічного процесу (адміністрація, вихователі, інструктор з фізичної культури, психолог, медична сестра, діти, батьки), визначення їхніх обов'язків та відповідальності в реалізації програмних цілей.

Основою для розробки критеріїв ефективності функціонування здоров'язберігаючого середовища можуть слугувати наступні: матеріально технічна забезпеченість здоров'язберігаючого середовища, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам (розташування приміщень, наявність санітарно-технічного, медичного, фізкультурного обладнання та оснащення, комплектування груп, стан предметно-ігрового середовища); показники рухової підготовленості дітей, рівень професійної компетентності педагогів, цілісність оздоровчих впливів та стабільність результатів.

Отже, створення здоров'язберігаючого середовища процес, який вимагає чіткого усвідомлення усіма суб'єктами навчально-виховного процесу значущості відповідального ставлення до власного здоров'я. Таке середовище має забезпечувати не лише збереження та зміцнення здоров'я дітей, а й формування культури здоров'я. Лише злагоджена та змістовна співпраця дошкільного навчального закладу та родини у сфері здоров'язбереження зможе забезпечити успішну реалізацію здоров'язберігаючих технологій, спрямованих на покращення стану здоров'я дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 132

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.